Fizetési és szállítási Feltételek

Letölthető változat

2. melléklet a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelethez

Tájékoztató az elállási jogról[1]

 

Az elállási jogról:

A „a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól” szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a Vásárló, a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől és visszaküldheti a megrendelt terméket.

www.vortexcomputer.hu / www.laptopguru.hu domainek alatt üzemelő webáruházakban megvásárolt termékek vonatkozásában, az elállásról szóló tájékoztatót minden esetben a vásárlással egy időben a vásárlás megtörténtét megerősítő és visszaigazoló elektronikus levélben, a vásárlást követően pedig a kiállított számlán is a Vásárló rendelkezésére bocsájtjuk.

Kérjük, amennyiben ezt a Tájékoztatót nem kapta meg azt feltétlenül jelezze az info@laptopguru.hu e-mail címen keresztül! Elállási nyilatkozatát kizárólag igazolható módon, írásban, a kitöltött és aláírt Elállási nyilatkozatminta rendeles@laptopguru.hu email címre történő eljuttatásával tudja megtenni, telefonon tett nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni.

A tájékoztatás hiányában jogosult a fogyasztó a kézhezvételtől számított további tizenkét hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, az Eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő köteles viselni. A VortexFoto Kft. portósan küldött (utánvéttel terhelt) postai csomagokat nem vesz át, ezeket minden esetben átvétel nélkül visszairányítja a feladónak.

 Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a Vásárlót az elállási jog. Ezen esetek a következők;

  • Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a Vásárló beleegyezésével megkezdte.
  • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.
  • Kifejezetten a Vásárló kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.

Eladó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a Vásárló részére.

Az elállás joghatásai

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Vásárló által már teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) Eladó a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

Az elállási jog megértését- és a gyakorlati alkalmazását segítő további információkat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjának alábbi aloldalán talál; http://www.nfh.hu/node/2709.

Vecsés, 2021.02.01.

 

[[1]] Jelen dokumentum kizárólag a www.vortexcomputer.hu / www.laptopguru.hu / www.vortexfoto.hu webáruház mindenkor hatályos Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseivel együtt érvényes, annak elválaszthatatlan mellékletét képezi.

3. melléklet a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelethez

Elállási jog nyilatkozat minta:

Letölthető változat